Trenger du ny fast tannlege?


Tannlegene Dag Songe og Anne Aamlid står sammen med tannlegeassistent Cathrine F. Olsen og tannhelsesekretær Nina Hansen Myren klare til å hjelpe deg hver ukedag. 

Velkommen til Tann for tann

 
 
 
 
 

Vi gleder oss å følge deg opp som pasient. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å bestille time for undersøkelse, behandling eller har andre spørsmål. 1. april 2022 åpnet tannlege Dag Songe en helt ny tannklinikk i Grenstøl Park rett ved E-18 i Tvedestrand. Tannklinikken er lett tilgjengelig fra hele øst-regionen, du får gratis parkering og vi tilbyr trygg tannbehandling med moderne utstyr. 


Personvern


Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger.


Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din kontaktinformasjon, dine helseopplysninger eller medisinske vurderinger. Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger. Personopplysningsloven stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysninger (blant annet helseopplysninger) som Tann for tann er pålagt å følge. Som privat helseforetak må vi i Tann for tann også forholde oss til helselovenes regler for behandling av personopplysninger. Relevante helselover som omhandler behandling av personopplysninger er spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven (inkl. pasientjournalforskriften), pasient og brukerrettighetsloven og helsearkivforskriften mm.  Samtlige lover og forskrifter kan leses på www.lovdata.no.


Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven.


Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave og sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk. Tann for tann er behandlingsansvarlig.